Revisionsopgørelse for afgiftsindbetalere overfor Fonden

Afgiftsbetalerne med en årlig afgiftsbetaling der overstiger 10.000 kr., skal ved hvert regnskabsårs afslutning fremsende en revisorattesteret opgørelse over afgiftspligtig produktion. Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

For kalenderåret 2017 skal opgørelsen fremsendes senest søndag d. 25. februar 2018 til Peter Andersen (pa@lf.dk), ved brug af denne skabelon. Skabelonen skal udfyldes og underskrives af registreret eller statsautoriseret revisor.